ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

Η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ ιδρύθηκε στην Αθήνα την Άνοιξη του 1986, ως η ομοσπονδία που θα κάλυπτε τις ανάγκες εκπροσώπησης όλων των εργασιακών σωματείων των 3 κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Νομικών προσώπων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τροποποίηση Καταστατικού

(Κατεβάστε εδώ το νέο Καταστατικό της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ.)

Όπως σας είναι γνωστό μετά από απόφαση του 11ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, έχουμε ένα νέο καταστατικό το οποίο ενέκρινε το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμό 473 /2014 διαταγή τροποποίησης και καταχωρήθηκε στο βιβλίο των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 415  ειδ.4226 στις 4-2-2015.
Θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. Α του νέου καταστατικού.
Τέλος καλούνται όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία να γνωρίζουν έγκαιρα όπως υποχρεούνται στην Π.Ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για Δ.Σ και για αντιπροσώπους στην Π.Ο.Ε-Υ.ΕΘ.Α. Μετά  την διεξαγωγή των εκλογών να αποστέλλονται σε διάστημα 2 μηνών τα δικαιολογητικά που προβλέπει το καταστατικό άρθρο 9 παρ. Α εδάφιο 4.

Με εντολή Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε- Υ.ΕΘ.Α

Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Μουστάκας    Βασίλειος Σιδέρης

Διατελέσαντες Προέδροι:

Η δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α συγκροτείται από 44 ενεργά σωματεία πολιτικού προσωπικού και των τριών κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πιο αναλυτικά ανά κλάδο:

  1. ΓΕΣ
  2. ΓΕΝ
  3. ΓΕΑ