Σωματεία Εργαζομένων ΓΕΝ

  • ΣΔΥΝ Αθηνών
  • Σύλλογος Εργαζομένων ΥΕΘΑ Κρήτης
  • Σωματείο Εργαζομένων Ναυτικού Νοσοκομείο Αθηνών
  • Σύλλογος Εργαζομένων ΠΒΚ