Σωματεία Εργαζομένων ΓΕΣ

 • Σωματείο Εργαζομένων ΠΕΔΠΥ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
 • Σύλλογος ΥΕΘΑ Περιφερειών Θεσσαλίας, Μακεδονίας & Στερεάς Ελλάδας
 • Σωματείο Εργαζομένων 700 ΣΕ
 • Σύλλογος Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ Μακεδονίας
 • Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Νομού Λάρισας 303 ΠΕΒ
 • Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Θράκης
 • Σωματείο Εργαζομένων 301 ΕΒ
 • Σύλλογος Προσωπικού 401 Γ.Σ.Ν.Α.
 • Σύλλογος Εργαζομένων 304 ΠΕΒ
 • Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Δυτικής Μακεδονίας
 • Σύλλογος Μονίμων Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ηπείρου & Επτανήσων
 • Σωματείο Εργαζομένων ΓΥΣ
 • Σωματείο ΥΠ.ΕΘ.Α. Ανατολικής Μακεδονίας
 • Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Αχαΐας
 • Σωματείο Εργαζομένων 651 ΑΒΥΠ-ΚΕΥ
 • Σύλλογος Εργαζομένων 424 ΓΣΝΘ
 • Σωματείο Εργαζομένων ΣΣΕ
 • Σύλλογος ΥΠ.ΕΘ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
 • Σύλλογος Εργαζομένων 307 ΤΣΥΑΥ & Α.Σ.
 • Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ / ΓΕΣ Τρικάλων
 • Σύλλογος Εργαζομένων ΓΕΣ / Φθιώτιδας
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχ. Μηχ/κων Τεχ. Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΥΠ.ΕΘ.Α.
 • Σωματείο Τακτικών Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΠ.ΕΘ.Α. Νομού Έβρου
 • Σωματείο Εργαζομένων 306 ΕΒ ΤΗΛ
 • Σωματείο Εργαζομένων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Θρακης 316 ΣΠ.ΤΧ
 • Σωματείο Εργαζομένων ΤΥΕΣ
 • Συλλογος ΜΤΣ
 • Σωματείο Εργαζομένων ΓΔΕ/ΓΓΟΣΑΕ
 • Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΕΣ / Ηλείας