Τροποποίηση Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ

Γνωρίζεται ότι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με αντικείμενο την επεξεργασία – τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ» (Α΄148), ολοκλήρωσε το έργο της εντός …

Τροποποίηση Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ Περισσότερα »