Μέλη του Προεδρείου της ΠΟΕ ΥΕΘΑ ενημερώνουν τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη.

Μέλη του Προεδρείου της ΠΟΕ ΥΕΘΑ ενημερώνουν τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Source